CONTRA LA XENOFOBIA I EL DISCURS DE L’ODI. A propósit de la Pandèmia.

En expressió de F. Braudel (1984) les grans epidèmies han alterat, al llarg de la historia, les estructures de la vida quotidiana de de la ciutadanía. Tenía raó¡. Al moment de preguntar-nos per les conseqüències del Coronavirus no estarà de

més que mirem, ni que sigui per un moment, al passat. Avui la pandemia està causant un dolor immés i un abatiment general; un nombre molt elevat d’ infectats i morts; un sistema sanitari públic desbordat; un augment enorme de  la pobresa, ja avui severa i anclada;  un increment exponencial de les desigualtats, en tots els àmbits de la vida. I, finalment, un notable increment de les tendències populistes i les ja ben conegudes expressions de l’alterofòbia, en totes les seves manifestacions. 

Efectivament, com escribía no fa gaire, Enric Batista,  caporal dels mossos d’esquadra, no ha faltat gent indesitjable en aquests dies “que han tret del seu interior els seus més macabres sentiments de racisme i xenofòbia”. 

El passat dia 8 de maig, António Guterres, director gveneral de l’ ONU advertía “contra el virus i el discurs de l’odi a tot el món”: “la pandèmia continua desencadenant una onada d’ odi i xenofobia, buscant bocs expiatoris i fomentar la por “. 

El “Consell per a l’ Eliminació de la Discriminació Racial i Ètnica”, del Ministeri d’Igualtat de l’Estat Espanyol, el proppassat 13 d’abril, manifestava una gran preocupació 

“ante el incremento de los incidentes de discriminación, rechazo y odio que se han

producido contra determinados grupos étnicos o raciales, en especial contra el pueblo gitano y la comunidad asiática, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica. entre los que nos produce especial preocupación el tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo que se está produciendo por parte de algunos medios de comunicación, con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas”.

Aquest Consell fa set Recomanacions: 

  • Evitar discursos discriminatoris i l’estigmatizació de colectius.
  • Frenar la difusió de noticies falses i discursos d’odi racista.
  • Garantir la igualtat de trate per part de les administracions públiques a totes les persones independentment del su origen racial o étnico i la seva situació administrativa.
  • Prestar especial atenció als colectius més vulnerables i discriminats.
  • Crear xarxes de solidaritat ciutadana. 
  • Denunciar les situacions de discriminació, tant  própies com alienes.
  • Impulsar polítiques d’igualtat des del conjunt de les administracions.

No pot ser més inquietant el que estem veient i patint. Hem de ser ferms davant actituds, actes i expressions xenòfobes i racistas. Als prejudicis racials i als estereotips, propis i aliens, només els podrem vencer des d’una acció concertada del conjunt de la ciutadania en els carrers, en les escoles, en les nostres llars, en els mitjans de comunicació i les xarxes, a tot arreu.

Salvador Carrasco Calvo (Catedràtic de Sociologia, UB)