El col·lectiu gitano vallenc s’organitza creant una associació

Text i fotografies: Gerard Bosch Castro

La comunitat gitana de Valls ha decidit deixar de ser invisible. Fer un pas endavant, lluitar contra la discriminació que pateix el col·lectiu i revaluar la cultura gitana. Uns propòsits que es materialitzen amb la creació de l’Associació Gitana de Valls, que ha estat oficialment presentada el 20 de maig.

A la ciutat de Valls hi viuen uns 40 gitanos i gitanes. “Alguns d’aquests són invisibles, han d’adaptar-se, viure com els paios i amagar que són gitanos per poder trobar feina”, revela Inocenci Reyes, secretari de l’entitat, i afegeix que els qui es presenten com a gitanos tenen menys oportunitats i estan més discriminats. Els membres de l’Associació constaten que a Valls, com en d’altres llocs, existeix un “racisme camuflat” perquè quan diuen que són gitanos el tracte que reben canvia negativament i se’ls tanquen portes a l’hora d’accedir a una feina. “He treballat dient que no era gitana perquè sinó no m’agafaven”, explica l’Ángeles Cortés i afegeix: “és molt trist haver de negar qui ets”. L’existència de l’associació es fonamenta en la lluita per evitar  aquestes situacions, però al mateix temps també es vol promoure i preservar la cultura gitana entre la comunitat vallenca.

L’Associació Gitana de Valls neix de la mà de Jesús Ximénez després d’haver escrit el llibre Si ¡Yo soy Gitano! ¿Por qué no me conoces? d’on manifesta haver tret la motivació per agrupar la comunitat gitana de la ciutat. Ximénez justifica que a Valls es necessitava una associació, sobretot, per a la joventut i per a les dones gitanes. De fet, un dels grans objectius de l’entitat és treballar per aconseguir una millor inserció social i laboral dels joves i de les dones gitanes. Al mateix temps, també ha de servir per difondre les costums pròpies, les tradicions o, per exemple, la gastronomia gitana.

membres-de-lassociacio-gitana-de-valls-a-la-casa-caritat

A qui se li ha d’ensenyar la cultura gitana?

“Primer hem de recuperar lo nostre, conèixer millor la nostra cultura, i després compartir-la amb l’altra població. Volem estar units amb altres cultures que puguin existir a Valls”, contesta Jesús Ximénez. En aquest sentit, els més joves, la Yumara Cortés i el Beni Ximénez, manifesten que no parlen caló, només saben alguna paraula i creuen que la nova associació els permetrà conèixer millor l’idioma. A partir d’aquí, l’entitat també vol mirar portes enfora i, per exemple, anar a les escoles perquè els nens no gitanos puguin conèixer el poble gitano o programar jornades interculturals.

Per acabar amb la discriminació que pateix aquest col·lectiu, consideren que és vital obrir portes i donar-se a conèixer per poder desmuntar la idea que es té dels gitanos, les etiquetes i les llegendes urbanes que perjudiquen la seva imatge.

Més enllà de Valls, el poble gitano és internacional

La nova associació neix a la capital de l’Alt Camp, però això no significa que no tinguin en ment desenvolupar accions fora de la ciutat i sumar esforços amb agrupacions d’altres municipis. Per exemple, Jesús Ximénez llança una proposta: “Hem de fer força perquè es retiri el programa de televisió Palabra de Gitano perquè embruta la imatge del gitano, la simplifica, és una vergonya”. “Ens hem d’unir, fer més força. Hem d’actuar i no només aquí, el poble gitano és internacional. Tot el que passa a Valls també passa en d’altres llocs”, afegeix el president de l’associació.

Tot i que tinguin els objectius ben definits, el projecte acaba de començar i, per ara, encara estan pensant accions que tiraran endavant. Formar un equip de futbol de gitanos i de paios, crear una borsa de treball, fer cursos de guitarra o ajudar els joves a treure’s el carnet de conduir, són algunes de les propostes que tenen en ment. Tot i això, són conscients que hauran de treballar molt i, de fet, companys d’altres associacions els han recomanat que tinguin paciència, però que persisteixin.