En referència a la recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que declara l’estat francès culpable per violació del dret al respecte de la vida privada i familiar i de la llar i també del dret judicial de tutela efectiva arran del desallotjament, de manera forçada, d’un campament no autoritzat de persones d’ètnia gitana, l’agrupacio d’entitats per el desenvolupament del poble gitano dels països Catalans ( AGIPCAT) Iles seves 29 entitats federades. Volem manifestar que ens sumem a la condemna dels fets que van propiciar la sentència i que rebutgem el foment, promoció o instigació de l’antigitanisme i d’altres formes de racisme així com qualsevol acció dirigida contra la identitat i la dignitat humana i tota mostra d’odi i discriminació.

És per això que demanem al conjunt de partits polítics que signin la Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana per tal de que l’Ajuntament de Barcelona assumeixi el següent posicionament:

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Donada la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que condemna a l’estat francès per la violació dels drets fonamentals de diverses persones d’ètnia gitana en el desallotjament d’un campament dut a terme al nord de París l’abril del 2013, els grups municipals que signen aquesta Declaració Institucional volen manifestar:

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Barcelona condemna els fets que van donar lloc a l‘esmentada sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans i que són un exemple del pitjor nacionalisme excloent emergent a Europa.

SEGON.- Reivindicar Barcelona com una ciutat oberta a totes les persones, sense importar la seva ètnia, llengua, religió, gènere o orientació sexual.

TERCER.- Que lluny de marginar els col·lectius minoritaris, Barcelona ha de ser ciutat refugi i ciutat referent pel que fa al reconeixement i la defensa de drets individuals i col·lectius. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a fer tot el que estigui al seu abast per garantir aquest reconeixement i per repudiar qualsevol acció en contra i aquells que les promoguin.

QUART.- Ratifiquem el compromís de tots els càrrecs electes amb el Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona, que es regeix per principis ètics com el respecte als Drets humans, la igualtat de tracte entre persones i l’exemplaritat que tot càrrec públic ha de tenir per garantir el prestigi, la dignitat i la imatge d’aquesta institució.
Barcelona, 28 de maig de 2020
Paquito Ferreres, President d’AGIPCAT