La Generalitat de Catalunya obre la convocatoria de la gent gran. A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.
http://web.gencat.cat/…/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran…
#AGIPCATHabitatge
#AGIPCATInnovacioSocial