En el marc del conveni entre AGIPCAT i Wakeful, estem fent inserccions laborals, Servei de vigilancia i Seguretat al Complexe Hoteler de Tarragona.

Tots i el confinament des de AGIPCAT i Wakeful seguim treballant per fer una societat més segura i cohesionada.
#AGIPCATConstruimFutur
#WakefulGroup
#Vigilancia
#Seguretat
#AGIPCATInnovaccioSocial

Image may contain: indoor