Notícia per als autònoms des de la pagina Web del SOC esta penjat aquest anunci.

Enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/Infografia_autonoms_23_03.pdf