El govern de Catalunya aprova reduir a la meitat el cànon de l’aigua per a usuaris domestics i activitats econòmiques. Aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
Les famílies vulnerables, o les que entrin en aquesta situació com a conseqüència del coronavirus, podran demanar acollir-se a cànon social i no pagar res per aquest concepte.

http://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384018&fbclid=IwAR1l4ddsbzHYXXufTO2AP8AL6j8SWlx9hv8lGEGKj1-XWVUtFBuZTC0VvOE