El govern de la Generalitat de Catalunya, treu un certificat voluntari de movilitat, hem parlat amb fonts del Mossos d’Esquadra, i ens aconsellen, no anar a les comissaries a sol-licitar el document el trobareu a la Pagina Web del departament d’interior. Un cop més l’AGIPCAT informant i orientant als nostres usuaris.

Enllaç departament d’interior, document:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19