El treball de cooperacio en aquest dies es la clau per sortir guanyadors. Des de l’Ajuntament de Tarragona, ens envien aquesta informacio, Per les urgencies socials per families vulnerables disposem d’aquest numeros de telefon i E-Mail de contactes.