La Fundació Secretariat Gitano ha participat, amb les seves propostes, en el procés de possible reforma de la llei educativa espanyola. El passat 21 de novembre, el director de la fundació, Isidro Rodríguez, va comparèixer davant de la Comissió d’Educació i Formació Professional del Congrés dels Diputats per explicar les propostes políticas de l’entitat.

La intervenció de Rodríguez, tal i com ha recollit la pròpia Fundació, es va centrar en detectar els principals problemes amb què es troba l’alumnat gitano actualment, així com subratllar la necessitat de prendre mesures per lluitar contra aquestes mancances. Per una banda, es va exposar l’altíssima taxa de fracàs escolar, que se situa en un 64% dels nens gitanos que no aconsegueixen acabar l’educació secundària obligatòria. Al mateix temps, des de la fundació també es va subratllar l’existència de pràctiques de segregació escolar a centres educatius i aules dins de les escoles, fet que provoca que els gitanos quedin concentrats en determinats grups a pràcticament totes les ciutats. Al mateix temps, molts centres educatius pateixen una falta d’atenció a la diversitat del seu alumnat, un fet que es veu reflectit en l’abstència de la història i la cultura del poble gitano al currículum escolar.

Davant d’aquesta situació, Isidro Rodríguez va reclamar que l’esborrany de reforma educativa que s’està plantejant inclogui mesures concretes per lluitar contra aquests problemes que afecten l’alumnat gitano. Així mateix, el director de la Fundació Secretariat Gitano va destacar que en els darrers anys s’han produït importants avenços en aquest àmbit, i que permeten que el 98% dels nens gitanos ara estiguin escolaritzats, i que cada cop siguin més els joves gitanos que cursen estudis universitaris. Tot i això, des de l’entitat es denuncia que el sistema educatiu no compleix correctament la seva funció en referència als alumnes gitanos, que molt sovint es troben barreres a l’hora de poder continuar els seus estudis.

La compareixença de Rodríguez, que es va allargar durant una hora, va ser acollida positivament per tots els grups representats a la comissió, que van fer palès el consens existent sobre la necessitat de tractar la desigualtat educativa de l’alumnat gitano. Des de la Fundació Secretariat Gitano es valora positivament l’oportunitat d’haver pogut comparèixer a la comissió, i confien haver pogut contribuir a una major sensibilització dels grups polítics sobre la desigualtat educativa que pateixen els nens i nenes gitanos i el seu impacte generacional.

 

compareixença congres secretariat gitano llei educativa

Fotografia: Fundació Secretariat Gitano