La Generalitat de Catalunya, a través del Pla Integral del Poble Gitano, ha obert aquesta setmana una convocatòria d’ajuts per a estudiants gitanos que estiguin cursant estudis oficials postobligatoris. Se’n poden beneficiar, per tant, aquells joves de la comunitat gitana que estiguin cursant estudis oficials a la universitat, de formació professional, batxillerat o qualsevol altre estudi de caire oficial i no obligatori. La convocatòria preveu l’assignació d’ajuts econòmics per als beneficiaris que els permetin, per una banda, el pagament de la matrícula als estudis que estan cursant i, per una altra, finançar les despeses de transport, material i altres despeses vinculades directament amb els estudis que s’estiguin cursant.

Aquests ajuts  impulsats pel Pla Integral del Poble Gitano es divideixen en dues fases. La primera convocatòria, que es va obrir aquest dimarts 23 d’octubre i es tancarà el 13 de novembre, està dirigida a la sol·licitud d’ajuts econòmics per al finançament del transport, el material i altres despeses, excepte la matrícula. Hi haurà una segona convocatòria dirigida al finançament, total o parcial, de la matrícula dels estudis que s’obrirà un cop el Ministeri d’Educació hagi resolt la seva convocatòria anual de beques universitàries, i es tancarà 21 dies després. Aquesta segona convocatòria es dirigirà, per tant, a aquells estudiants que no hagin pogut beneficiar-se d’una de les beques del Ministeri d’Educació.

Per poder beneficiar-se de l’ajut, cal per tant que els estudiants hagin sol·licitat una beca general del Ministeri d’Educació, així com una Beca Equitat de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Els ajuts a través del pla integral, per tant, tenen una consideració de complement respecte d’aquestes altres dues convocatòries generals. A més, caldrà que els sol·licitants estiguin com a mínim matriculats de la meitat de crèdits del curs acadèmic i, a partir del segon curs, es valorarà també el nombre d’assignatures que s’hagin aprovat en el curs anterior, així com l’expedient acadèmic. Caldrà, també, no superar els llindars econòmics fixats per la Generalitat, segons el nombre de membres de la família. Preferiblement, els ajuts del Pla Integral del Poble Gitanos es dirigeixen a joves de família gitano, que s’identifiquin a ells mateixos com a gitanos.

Aquelles persones interessades en sol·licitar un d’aquests ajuts, o que desitgin ampliar la informació sobre els requisits i els passos necessaris per a la seva sol·licitud, poden adreçar-se als responsables del Pla Integral del Poble Gitano a través del correu electrònic poble.gitano@gencat.cat o el telèfon 93 882 23 46.

El foment de l’educació entre els gitanos, i el suport a la seva formació (especialment aquella postobligatòria) és un dels objectius principals del Pla Integral del Poble Gitano 2017 – 2020, aprovat durant aquest any pel govern de la Generalitat.

ajuts per estudiants universitaris gitanos