Un 18,40% de les peces publicades als mitjans de comunicació espanyols durant l’any 2017 van tenir un tractament negatiu de la comunitat gitana, mentre que la gran majoria (un 77,35%) van ser neutres. Així ho indica els resultats de la quinzena edició de l’informe “Periodistes contra el racisme? La premsa espanyola davant del Poble Gitano 2017”, fet públic aquesta tardor per part d’Unió Romaní. Segons l’anàlisi fet i difòs per la mateixa Unió Romaní, sols un 4,25% de les informacions sobre el poble gitano han estat valorades com a positives.

En aquest nou informe, periodistes gitanos i no gitanos han analitzat un total de 2.331 informacions sobre la comunitat gitana publicades en 406 mitjans de premsa escrita i digital durant tot l’any 2017. Així mateix, també s’han estudiat sis programes de televisió i missatges i comentaris a fòrums i xarxes socials. Malgrat que el nombre d’informacions negatives ha baixat una mica més de mig punt respecte del 2016 (quan es van situar en un 19,09% de les informacions analitzades), i les informacions neutres també s’incrementen dos punts, el nombre de notícies amb una imatge positiva del poble gitano pateix un descens i se situa en la proporció més baixa mai registrada en les diferents edicions de l’informe.

 

Els tractaments negatius del poble gitano se centren sobretot en notícies que fan referència a conflictes socials i delictes, especialment aquells referents a agressions, drogues, llei gitana i policia. En aquests contextos, la informació sobre els gitanos es tracta de forma negativa en un 70% dels casos. Així, Unió Romaní subratlla que molts mitjans solen utilitzar la imatge de gitanos i gitanes que protagonitzen aquest tipus d’informacions per descriure tota la comunitat, un fet que contribueix al racisme i a l’estigmatització de la comunitat.

Un altre dels punts negatius detectats en l’informe ha estat el descens de mitjans que han consultat fonts gitanes a l’hora d’elaborar les seves informacions. Si el 2017 aquesta consulta es produïa en el 39,25% de les informacions analitzades, ara ha baixat fins al 31,45%, un fet que l’entitat considera “alarmant” en el seu comunicat ja que suposa que la informació que es difon és “sesgada” i no contrastada.

 

Pel que fa a l’anàlisi feta de programes de televisió, l’informe assenyala com els canals de més audiència i titularitat privada (Telecino i Antena 3) tracten els temes referents a gitanos d’una forma menys imparcial, i sovint amb un to sensacionalista i una visió allunayda de la neutralitat. Aquesta situació es produeix sobretot a programes amb unes altes xifres d’audiència, com Espejo Público El Programa de Ana Rosa.

Una situació diferent és la que s’ha detectat al canal públic estatal TVE, on l’equip de periodistes ha constatat una visió “més favorable”, que fins i tot aposta per tècniques de contra-narrativa, en què es cerca un relat positiu per contrarestar el discurs de l’odi i lluitar contra la discriminació. L’informe detecta una situació similar als canals autonòmics, on domina la informació amb un tractament neutre, i destaca especialment el programa Equipo de Redacción de la televisió del País Basc EITB, que considera un “exemple per als altres periodistes, per la seva ètica, professionalitat i el seu rigor a l’hora de treballar i realitzar un reportatge a fons”.

Podeu consultar tot l’informe complet en aquest enllaç.

informe premsa espanyola informacio gitanos unio romani