La Fundació Secretariat Gitano ha presentat una petició formaL a la Comissió Europea per tal que incorpori l’antigitanisme com una categoria de discriminació, tal i com ja ho fa amb l’antisemitisme i la islamofòbia. Aquest pas permetria, segons l’entitat, que els casos de discriminació tinguin més visibilitat a Europa, ja que actualment queden englobats dins de la categoria de “racisme” o “minories ètniques”, un fet que fa més invisibles aquests fets i les persones gitanes víctimes d’una discriminació.

Segons el comunicat fet públic per la Fundació Secretariat Gitano, actualment es compta amb poca informació sobre la realitat que viuen les persones gitanes quan pateixen situacions de rebuig i discriminació, i això es produeix malgrat que la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància del Consell d’Europa considera que l’antigitanisme és un problema greu i present a gairebé tots els països de la Unió Europea, inclosa Espanya. Per lluitar contra això, l’entitat reclama a les institucions comunitàries que es compti amb dades objectives i estadístiques sobre aquest tipus de discriminació per tal de tenir un millor coneixement de la realitat i abast del problema, i poder també dissenyar i implementar mesures preventives, així com campanyes de sensibilització de la societat.

L’acceptació de la categoria d’antigitanisme permetria que els estudis i informes elaborats sobre discriminació incorporessin els casos de discriminació contra persones gitanes en un apartat separat, oferint per tant dades més detallades i una millor difusió del problema. Des de la Fundació Secretariat Gitano, de fet, recorden que tant la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància com l’ONU recomanen la necessitat de comptar amb dades concretes, oficials  i fiables de les víctimes d’aquest tipus de discriminació per poder lluitar-hi en contra de forma efectiva.

La petició de la Fundació Secretariat Gitano es produeix en la seva condició de “trusted flagger”, és a dir, informant fiable per part del Grup d’Alt Nivell de la Comissió Europea per combatre el Racisme i la Xenofòbia. L’entitat també participa al codi de conducta signat per Google, Facebook i Twitter amb la Comissió Europea per a la lluita contra la incitació il·legal a l’odi a internet, i ha detectat en els resultats d’aquest estudi que la realitat antigitana és invisible, ja que queda amagada dins de la categoria d’origen ètnic, que constitueix la motivació de la majoria de casos de discurs d’odi detectats.

seu comissió europea