Si teniu 25 o més anys i voleu entrar a la universitat, podeu apuntar-vos al curs de preparació per a l’accés universitari ofert pel Pla Integral del Poble Gitano, i que us oferirà la formació i suport necessari per assolir el vostre objectiu amb èxit. La nova edició d’aquest programa es posarà en marxa aquest mes d’octubre després de l’èxit aconseguit fins ara, i que ha permès que 15 persones gitanes hagin pogut accedir a la universitat.

Durant el curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, els profesors ajudaran els alumnes a preparar-se les diferents assignatures de les quals cal examinar-se per poder accedir a la formació superior. A més, entre el professorat es troben també persones gitanes, per oferir també un suport més proper i un major coneixement de la cultura dels alumnes.

Entre les assignatures que es tracten al curs, hi ha el comentari de text, llengua catalana, castellana i anglesa. A més, els alumnes hauran d’escollir les assignatures d’una de les quatre branques específiques que s’ofereixen: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques. L’itinerari s’ha d’escollir tenint en compte el grau al qual es vol accedir a la universitat un cop superada la prova. En total, caldrà realitzar dues assignatures de la branca escollida.

Les classes es faran a l’aula del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al passeig del Taulat 266 – 270, 2a planta, de Barcelona. Les classes arrencaran el proper mes d’octubre.

Per poder assistir a aquest curs, cal tenir com a mínim 25 anys complerts abans de l’1 d’octubre de l’any natural en què es farà la prova, i no tenir superada la prova d’accés universitari o selectivitat ni comptar amb cap titulació universitària o de grau superior de formació professional. Per inscriure-us, podeu trucar al 93 882 23 46 o 93 882 24 59 de 9 a 15 h de dilluns a divendres, o enviar un correu electrònic a poble.gitano@gencat.cat per demanar el formulari d’inscripció i rebre informació addicional.

El Pla Integral del Poble Gitano, renovat recentment fins al 2020, recull el conjunt de polítiques impulsades des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i dirigides específicament a la població gitana. Un dels seus objectius principals és incrementar el nombre de persones gitanes amb estudis universitaris o superiors.

curs acces universitat 25 anys gitanos