El projecte Rromani Pativ, programa de la plataforma Khetane, pretén intensificar a partir del proper mes de setembre el seu treball en contra de l’antigitanisme als mitjans de comunicació i a favor d’una informació rigurosa sobre la comunitat gitana. Així ho va concloure en la darrera jornada de treball impulsada, i celebrada el passat mes de juny, sobre la dignitat gitana a la xarxa i als mitjans de comunicació. En aquesta jornada van participar diverses entitats tant de la Xarxa Antidiscriminatòria Gitana com del Consell Estatal del Poble Gitano, entre les quals es troba la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), i es va reclamar la creació d’una autoritat audiovisual que vetlli contra les actuacions de racisme i la dedicació d’una hora al mes a la televisió a l’actualitat gitana.

En aquest sentit, en les conclusions de la jornada que recentment ha fet públiques, Rromani Pativ reclama la importància del rigor periodístic, un valor que considera que està en crisi per la precarització de molts mitjans de comunicació, com a conseqüència de les retallades i les males condicions de treball de molts periodistes. Així mateix, detecta que les pràctiques de sensacionalisme, que continuen funcionant com a reclam publicitari, enforteixen els prejudicis, tòpics i estereotips sobre la societat gitana.

Per acabar amb aquesta situació, per tant, els participants a la reunió van concloure que cal que les veus gitanes s’expressin als mitjans sobre qüestions d’interès públic, i no només sobre assumptes relacionats amb els gitanos, de forma que es pugui trencar l’etnocentrisme dominant.  En aquest sentit, aposten per reforçar programes com Rromani Pativ Respon, que analitza i publica respostes a notícies que apareixen als mitjans de comunicació sobre els gitanos, així com la Xarxa Antidiscriminatòria Gitana, amb més participació activa de les organitzacions que en formen part.

D’altra banda, durant la jornada de treball es va destacar també la importància de traçar aliances amb mitjans de comunicació afins i periodistes sensibles a les reivindicacions gitanes. Així mateix, es va apostar també per buscar col·laboracions amb col·lectius anti rumors, per tal que introdueixin a la seva agenda el tema de l’antigitanisme.

Pel que fa a les xarxes socials, des de Rromani Pativ es denuncia l’existència d’un “bombardeig antigitano” i la necessitat de crear i enfortis lobbies de pressió mediàtica, a través del projecte Ciberactivistes Kales, als quals es dotarà d’eines perquè donin una resposta ràpida contra aquestes expressions racistes i l’antigitanisme a les xarxes socials i internet. També es va valorar la importància de cercar suports també en el món de l’art, amb projectes com la convocatòria de concursos literaris dedicats a les narratives contra l’antigitanisme.

Tot i això, durant la jornada es va posar sobre la taula la necessitat de superar els localismes i anar més enllà dels límits de l’Estat, per tal de fer arribar les campanyes contra l’antigitanisme a tota Europa, tot cercant el recolzament del Consell d’Europa. També de la importància d’informar sobre recursos jurídics existents per lluitar contra l’antigitanisme, així com formar els activistes en temes de comunicació com la forma de contactar els mitjans, quins mitjans cal contactar, de quina forma, etc.

En les seves reivindicacions finals, la jornada de treball va apostar, en primer lloc, per la importància de comptar amb plataformes de comunicació pròpies, com noticiaris dedicats a l’actualitat gitana, canals de youtube, etc. Així mateix, es vol reivindicar que a la televisió pública o a algun mitjà aliat es reservi una hora al mes per dedicar-la a l’actualitat de la comunitat gitana, respectant la seva heterogeneïtat interna, una petició que es vehicularà a través del Consell Estatal del Poble Gitana.

En segon lloc, Rromani Pativ aposta per la creació d’un Consell Audiovisual contra el racisme d’àmbit estatal, així com l’impuls d’una campanya perquè Google incorpori simbologia gitana a les seves pàgines el proper 8 d’abril. Finalment, s’apostarà, a partir del mes de setembre, per donar més difusió a les campanyes contra l’antigitanisme amb l’aposta per vídeos virals.

jornada treball rromani pativ gitanos mitjans

Fotografia: Rromani Pativ