La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a sol·licitar una subvenció per al pagament del lloguer de l’habitatge durant aquest 2018. El termini per poder presentar una sol·licitud a la convocatòria, dirigida a persones en risc d’exclusió social, s’esgota el proper dia 29 de juny. La subvenció pot arribar a ser del 40% de la quota del lloguer, fins a un màxim de 2.400 euros anuals.

Per poder ser beneficiari d’un d’aquests ajuts, cal estar al corrent del pagament de les quotes de lloguer de l’habitatge actual, i que el seu import no sigui superior al topall establert per l’administració catalana. Aquesta xifra depèn de la demarcació de residència del sol·licitant, i és de 450 euros per als residents a Tarragona, 350 euros a les Terres de l’Ebre i 400 euros a Lleida. A Girona, l’import màxim s’eleva a 500 euros, i a Barcelona (tant ciutat com la resta de la demarcació) s’ha establert un topall de 600 euros. La família que vulgui beneficiar-se d’aquesta subvenció caldrà que demostri que posseeix uns ingressos que no superin el màxim fixat per les bases de la convocatòria (podeu fer un simulacre segons el nombre de persones que formin part de la unitat familiar en aquest enllaç), però que al mateix temps siguin suficients per a assumir el pagament del lloguer. També caldrà acreditar que es compta amb la residència legal a Espanya.

La sol·licitud de la subvenció es pot fer presencialment a les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficinals Locals de l’Habitatge depenents de l’Agència Catalana de l’Habitatge. En cas de no tenir accés a una d’aquestes oficines, també es poden tramitar a qualsevol oficina de l’Agència Catalana de l’Habitatge i altres dependències que podeu consultar en el següent enllaç.

ajudes habitatge lloguer