L’Agència dels Drets Fonamentals (FRA, en les seves sigles en anglès) de la Unió Europea (UE) ha denunciat aquesta primavera que part de la població gitana de la comunitat europea viu en una situació de pobresa similar a la dels països en vies de desenvolupament. Així ho subratlla en l’informe “Una preocupació persistent: el racisme contra la població gitana com a barrera per a la seva inclusió”, en què s’analitza el compliment de les Estratègies Marc 2011 de la UE per a la Integració de la Població Gitana.

L’anàlisi exposada al document alerta que els estats membres continuen fallant en la majoria dels objectius d’integració que s’havien marcat conjuntament en referència a la població gitana, fet que suposa que moltes de les persones d’ètnia gitana visquin en una situació de pobresa quan, en realitat, són ciutadans d’algunes de les regions més riques del món. “El racisme contra els gitanos, que va des de la discriminació fins al delicte d’odi, alimenta el cercle viciós de l’exclusió de la població gitana. Els condemna a ser exclosos de la societat i els tracta amb estereotips intolerables”, va afirmar el director de la FRA, Michael O’Flaherty, en un comunicat fet públic per la mateixa agència.

La discriminació envers els gitanos és un dels punts sobre els quals ha cridat l’atenció l’informe de la FRA, que assegura que un de cada tres gitanos ciutadans de la UE és víctima d’algun tipus d’assetjament o discriminació. L’agència reclama als estats membres que identifiquin i controlin aquests comportaments i adoptin mesures per combatre eficaçment els delictes d’odi i els discursos de discriminació racial.

Les condicions de vida de la població gitana a la UE, però, és una altra de les preocupacions que l’informe posa sobre la taula, ja que adverteix que pràcticament no hi ha hagut cap millora des del 2011. Així, la FRA calcula que el 80% dels gitanos es troba en risc de pobresa, molt per damunt de la mitjana a la UE, que és del 17%. El 30% de la població gitana no té accés a l’aigua corrent, fet que els comporta unes condicions de vida similars a les que es pateixen a països com Ghana o el Nepal. Tot plegat, resta moltes possibilitats a les persones d’ètnia gitana a l’hora d’aconseguir avançar en aspectes com l’educació, la salut o la situació laboral. Des de la FRA es reivindica en aquest sentit un esforç més gran dels Estats membres per reduir la pobresa i eliminar els guetos, així com garantir l’accés a un habitatge social i a serveis bàsics com l’aigua o la llum.

L’atur entre els gitanos es manté també alt, especialment entre els joves i les dones, i la UE alerta que molts dels afectats per una manca de feina tampoc tenen cap tipus de formació professional. En aquest sentit, reclamen programes de formació pràctica per a joves gitanos i programes de suport per a l’emprenedoria.

Finalment, l’informe de la FRA sí que detecta una millora en diversos Estats membres pel que fa al nivell educatiu, ja que la proporció de nens escolaritzats ja supera el 50%. Tot i això, alerta que continua havent-hi una escletxa considerable amb les xifres mitjanes d’educació a tota la UE. Les xifres actuals pel que fa als infants gitanos, de fet, es troben al nivell de les que trobaríem a un país com Puerto Rico. Per tal d’abordar aquesta problemàtica, l’agència recomana que s’ofereixi un suport específic als nens i nenes gitanos en cada etapa educativa, així com suport extraescolar per tal de compensar les pitjors condicions de vida que solen patir.

Segons el director de la FRA, cal que la UE “trenqui” el cercle viciós que pateixen els gitanos. “Per què no comencem pel més evident: garantir que cadascun dels ciutadans gitanos gaudeixi d’idèntiques oportunitats que la resta de ciutadans de la UE?”, sentencia O’Flaherty.

L’informe ha analitzat la situació dels gitanos als següents països: Espanya, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Grècia, Hongria, Portugal, Romania i Eslovàquia. En aquests Estats viuen cinc dels sis milions de gitanos ciutadans de la UE. Podeu llegir l’informe complet (en anglès) en el següent enllaç.

Seu de la FRA a Viena

Seu de la FRA a Viena. Fotografia: FRA