La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC) és una de les entitats que està desenvolupant el projecte Story_s, que té l’objectiu d’impulsar l’educació de la joventut gitana. Story_s fa referència al nom en anglès del projecte, Springboard To Roma Youth Success, que traduït en català seria Trampolí per a l’èxit de la joventut gitana.

A Catalunya, la iniciativa compta també amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mentre que a nivell europeu també treballen en el seu impuls i desenvolupament la Universitat de Bèrgam (Itàlia), la HESED i el Bulgarian Youth Forum (Bulgària) i Carrusel (Romania).

Story_s es dirigeix a joves gitanos i gitanes d’entre 16 i 25 anys, als quals s’oferirà suport i guia per a l’èxit en els seus estudis. En concret, comptaran amb tutors i mentors, que podran ser gitanos o no gitanos, però sempre d’una edat similar als joves. Els mentors seran persones que ja hauran acabat els seus estudis, o que estaran a punt d’acabar-los, per tal de ser un referent inspirador per als gitanos i gitanes que es beneficïin del projecte.

El projecte es troba, segons ha informat la FAGIC, en la seva fase inicial, i estan oferint detalls del seu desenvolupament a través de les seves xarxes socials. A banda del suport a l’educació dels joves gitanos, també es preveu que Story_s inclogui un treball per identificar la percepció de la discriminació que pateix aquest sector de la població, així com l’impuls d’una campanya per lluitar contra l’antigitanisme. L’objectiu final és sensibilitzar i lluitar contra els estereotips que afecten la percepció que és té del poble gitano a través de l’educació, al mateix temps que afavorir la inclusió i donant suport també als pares dels joves que es beneficïin de la iniciativa.

 

Podeu llegir més detalls sobre Story_s a la pàgina web de la FAGIC.

impuls del projecte Story_s per la FAGIC