Oportunitat de formació laboral per a joves menors de 30 anys a través de Tarragona Impulsa, de l’Ajuntament de Tarragona. Fins a 80 joves residents a la ciutat de Tarragona es podran beneficiar del programa “Tarragona impulsa el  teu futur”, que oferirà formació professionalitzadora en diferents sectors i especialitats.

Poden optar a beneficiar-se d’aquest programa joves d’entre 16 i 30 anys, que acreditin inscripció i alta al Registre de Garantia Juvenil a través de l’Oficina Jove del Tarragonès. Hi podran participar tant aquelles persones que hagin finalitzat els estudis de l’ESO, com aquells que no comptin amb el títol d’educació secundària.

El programa ofereix formació en vuit itineraris professionals diferents: operacions bàsiques de restaurant i bar, operacions bàsiques de càtering, socorrisme en instal·lacions aquàtiques (només per a majors de 18 anys), operacions bàsiques en pisos i allotjaments,  manteniment d’electromecànica de vehicles, auxiliar de magatzem i laboratoris químics, iniciació a les cures sanitàries i auxiliar administratiu i comerç.

En tots els casos, els programes s’iniciaran durant aquest any i finalitzaran el 31 de desembre. Durant aquest període, els joves participants rebran un servei de tutoria, orientació i acompanyament tant en el procés d’una inserció laboral  com d’un possible retorn al sistema educatiu. La formació específica de cada programa es farà entre els mesos de març i de juny a través de l’Ajuntament de Tarragona o en instituts d’FP.

A banda, cada itinerari compta també amb una formació complementària que consistirà en formació en idiomes, noves tecnologies de la informació i la comunicació (amb l’obtenció del Certificat ACTIC bàsic) i de foment de la igualtat entre homes i dones. Finalment, els joves també realitzaran pràctiques en empreses necessàries per obtenir el corresponent certificat de professionalitat, o bé aquelles que es considerin necessàries en cada cas.

Per a aquells joves que no tinguin el certificat de l’ESO, el programa “Tarragona impulsa el teu futur” els oferirà suport i facilitats per inscriure’s en centres de formació reglada, així com també hi haurà ajudes per al pagament de matrícules i taxes de drets d’examen d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.

Per a més informació, us podeu adreçar a la seu de Tarragona Impulsa al M1 de l’antiga fàbrica de la Tabacalera (avinguda Vidal i Barraquer, s/n de Tarragona), al telèfon 977 243 609 i al correu electrònic tarragonaimpulsa@tarragona.cat.

El programa pertany a la segona convocatòria d’ajudes del Fons Social Europeu previstes dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

formació professional per a joves