Segons ha informat el Diari Més l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona presentarà una sèrie d’al·legacions a la proposta d’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, –coneguda com a venda ambulant–, aprovada inicialment pel plenari, el passat 17 de febrer, i que, actualment, es troba en exposició pública. El que més preocupa els marxants és la disposició transitòria primera, que contempla la possibilitat de reduir el nombre de parades o la seva superfície, en el cas que no hi hagi lloc per totes les parades quan es traslladin a la plaça Corsini.

Antoni Giménez, al Mercat de Marxants de Tarragona

Segons la nova ordenança, si es dóna el cas que s’han de reduir parades, se suprimiran, en primer lloc, les més antigues. Però si s’ha de disminuir la superfície de l’estand, l’adjudicació haurà d’atendre a criteris de proporcionalitat. Enric Calvo, secretari de Pimec Comerç Tarragona, és l’advocat que dóna suport a l’Associació de Marxants, i assegura que «el pitjor és que l’ordenança contempla que aquestes reduccions no donen dreta a percebre cap tipus d’indemnització». Calvo afegeix que «aquesta mesura ha esverat als marxants. Per això volem que, des de l’Ajuntament ens assegurin que això no passarà i que tots tindran el seu lloc i espai garantit». Segons la regidora de Comerç de l’Ajuntament i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, «això no passarà», però Calvo i la majoria dels marxants no entenen per què la nova ordenança ho preveu. «Aquest tema ens fa patir molt, ja que, algun dia, ens podem trobar amb aquesta trista realitat», assegura Calvo.

Enric Daza al Mercat de Marxants de Tarragona

Per la seva banda, Josep Joaquim Gómez, president de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona, assegura que «aquest punt de l’ordenança no té sentit. No permetrem que ningú de nosaltres quedi fora. Per això exigim retirar aquest punt de l’ordenança».

Per altra banda, l’Associació de Marxants també es mostra preocupada per la creació de l’òrgan de representació dels marxants, que contempla que «l’entitat s’haurà de constituir en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de la present ordenança i mentrestant seran interlocutors vàlids amb Espimsa, un representant de les actuals associacions que constin escrites en el registre d’entitats municipal i que, almenys, representin un 10 per cent dels paradistes o en tot cas, deu parades». Segons l’advocat Enric Calvo, «el 10 per cent dels marxants no és suficientment representatiu i, per tant, d’aquesta manera no es podran plasmar les necessitats reals dels paradistes». Calvo afegeix que «això es convertirà en una olla de grills on tothom dirà la seva, per això demanarem que, almenys un 30 o un 40 per cent de les parades es vegin representades en una única associació».

Per últim, l’Associació de Marxants presentarà al·legacions pel que fa a les mesures que regulen les vacants. Segons l’ordenança, «quan es produeix la vacant temporal d’una parada –per exemple, per causa de malaltia–, s’ha de cobrir mitjançant una nova adjudicació». Calvo assegura que «no entenem per què s’ha d’adjudicar l’espai a una altra persona, quan ja està pagat pel propietari que, puntualment, falla». El president de l’associació assegura que «no ens desagrada la nova proposta d’ordenança, però volem dir la nostra, a favor dels interessos dels marxants».