Hi ha molts gitanos que avui llegeixen la Bíblia i quan l’interpreten bé poden dir “Totes les nostres lleis i costums estan aquí”; cert que si busquem la necessitat respectar a la gent gran i la família, la Bíblia n’és un extraordinari exemple; si busquem que hem de donar gràcies a Déu pel que tenim i som, a la Bíblia n’està ple de passatges que donen gràcies i canten quan volen expressar el sentiment religiós. Tant en el dolor com en les alegries. La festa és essencial pel cristià. Qui fa festa pot descobrir que mai és avorrit creure en Déu. El cant, la dansa, la música formen part de la vida del creient. El Rei David durant deu dies cantava i ballava seguint l’Arca de l’Alian- ça quan la posen al lloc definitiu. El salms són per a ser cantats, més que recitats. El mateix sant Pau diu “balleu de contents”.
La Festa és un signe cristià: moltes paràboles fan referència a un banquet. El cant dels àngels ens ve a dir que sintonitzem amb el cel quan cantem i units expressem els sentiments. Podem afirmar doncs, que aquell gitano que sap fer parlar el cos tot ballant de content i sap fer festa, obrint la convocatòria a tot aquell que passa a prop seu, s’assembla al Regne de Déu. És a dir que li serà fàcil entendre el missatge bíblic; aquell missatge que diu “ja no hi ha esclau ni lliure, ni home ni dona, tots som igual als ulls de Déu”. Reivindicar la igualtat en tots els àmbits és un desig de tot gitano i un principi de tot creient. Els valors del poble gitano fàcilment connecten amb els de la bíblia, perquè el sentit de comunitat està molt arrelat als dos llocs; perquè ser obedient al qui té l’autoritat s’ha d’entendre com un acte de llibertat i saber posar en comú el necessari per atendre el qui necessita és comú a tots dos àmbits. Mira per a on, potser som més cristians del que ens pensàvem.

Els passos portats per gitanos

Com cada any els gitanos de Tarragona van treure el Natzaret a la processó. Les imatges d’aquest pas de Setmana Santa daten del 1907 (les verges) i del 1940 (el Natzarè). Els gitanos de Tarragona tenim un pes important dins la celebració de la Setmana Santa de la ciutat, ja que des de fa molts anys portem aquest pas. Enguany, per primera vegada, els gitanos joves de la Part Alta han organitzat també un viacrucis i una processó. El Sant Crist de l’església parroquial de la Santíssima Trinitat -situada a la Pla- ça del Rei- s’ha tret a la processó i l’han portat els gitanos joves.